English Svenska

Indutrade lyhyesti

Indutrade on kansainvälinen teknologia- ja teollisuusryhmittymä, joka koostuu yli 200 yrityksestä eri puolilla maailmaa. Myymme je markkinoimme korkealaatuisia komponentteja, järjestelmiä ja palveluita teollisuusyrityksille. Toimintafilosofiamme perustuu yrittäjyyteen ja hajautettuun, itsenäiseen päätöksentekoon. Tämä on ollut menestyksemme avain jo vuodesta 1978 lähtien. Kaikki Indutrade-perheeseen tulevat yritykset jakavat samat arvot ja luottamuksen siihen, että lopuksi liiketoiminnassa onnistumisessa on aina kyse ihmisistä – Asenne ratkaisee!

Indutrade-yritykset toimivat itsenäisesti. Yrityksiä johtavat ihmiset, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja luovat yhdessä heidän kanssaan lisäarvoa kummankin liiketoimintaan. Olemme houkutteleva partneri niin asiakkaille kuin toimittajillemme korkealaatuisen prosessiosaamisen ja teknisen erityisosaamisen kautta.

Huolimatta siitä, että meillä on erilaisia yrityksiä, jotka ovat eri maissa, eri markkina-alueilla ja eri teknologia-aloilla, me kaikki jaamme silti jotain hyvin perustavanlaatuista - yhteiset arvot ja yhteisen Indutrade-kulttuurin.

Arvojemme alkuperä on yrityksissämme työskentelevät ihmiset ja heidän tapansa asennoitua työhön ja elämään yleensä. Tämän seurauksena Indutradella on hieno yrityskulttuuri, joka toimii ohjenuorana tekemisellemme ja työllemme joka päivä.

Indutrade pyrkii jatkuvasti kasvamaan niin valituilla maantieteellisillä alueilla kuin tarkasti rajatuilla tuotealueilla. Kasvu toteutetaan orgaanisena sekä yrityshankintojen kautta. Konsernin tavoitteena on toimia Pohjois-Euroopan johtavana teknisen kaupan yritysryhmänä.

Tutustu Indutradeen