English Svenska

Käyttöehdot

Käyttämällä www.indutrade.fi sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

1 Kattavuus

Nämä käyttöehdot koskevat tämän Indutrade Oy (jäljempänä “Indutrade” tai “me””) tarjoaman sivuston (”indutrade.fi-sivusto”) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää tai muuttaa liiketoiminnan muuttuessa. Tälle sivustolle siirtymisen ja käyttämisen katsotaan tarkoittavan käyttöehtojen nykyisen version hyväksymistä.

 

2 Palvelut

Tämä indutrade.fi-sivusto sisältää yritykseen liittyviä tietoja ja palveluita katsottavaksi ja ladattavaksi. Pidätämme oikeuden lopettaa indutrade.fi-sivuston toiminta osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia emme ota vastuuta indutrade.fi-sivuston jatkuvasta käytettävyydestä.

 

3 Kävijän tietojen tallentaminen ja käyttö

Tallennamme indutrade.fi-sivuston kautta lomakkeilla tai sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot omaa myynti- ja markkinointikäyttöä varten. Voimme ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella. Emme luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Voimme kuitenkin omaa myynti- ja markkinointityötämme varten luovuttaa henkilötietoja meidän asioita hoitaville yhteistyökumppaneille ja tallentaa henkilötietoja verkkosivuston ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon. Säilytämme tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Käyttämämme sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista tai saada omat tietonsa itselleen. Lue tarkemmin tietosuojaselosteesta tietosuojakäytäntömme ja ohjeet tietojen poistamisen pyytämiseen: http://www.indutrade.fi/tietosuojaseloste

 

4 Tietoja ja asiakirjoja koskevat käyttöoikeudet

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä indutrade.fi-sivustolla. Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja.

 

5 Immateriaaliomaisuus

Indutrade.fi-sivuston sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat Indutraden tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Sivuston käyttäjillä on oikeus selailla ja katsella sivustoa. Indutrade.fi-sivuston sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman Indutraden etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Indutrade-nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esimerkiksi luotaessa linkki tälle sivustolle. Indutrade täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

 

6 Käyttäjän velvollisuudet

Siirtyessään indutrade.fi-sivustolle tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa

  • vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan;
  • loukata yleistä siveellisyyttä;
  • loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
  • syöttää sivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman;
  • välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta;
  • levittää pyytämättömiä sähköposteja tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia;
  • käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin.

Indutrade voi estää pääsyn indutrade.fi-sivustolle koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitetta.

 

7 Hyperlinkit

Indutrade.fi-sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Indutrade ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. Indutrade ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

 

8 Evästekäytäntö ja tietojen tallentaminen käyttäjän koneelle

Indutraden sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään verkkosivustolta kiintolevylle tai selaimeen, joka puolestaan voi tallentaa evästeen kiintolevylle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja.

Indutrate.fi -sivustolla käytetään vain First-Party-Evästeitä. First-Party-evästeet ovat evästeitä, joita käyttäjän vierailun kohteena oleva sivusto asettaa. Nämä ovat Indutraden asettamia evästeitä, kun vierailet indutrade.fi -verkkosivustolla.

Eväste: ASP.NET_SessionId
Selite: Tämä eväste on Microsoft ASP NET -sovellus, jota käytetään verkkosivujen rakennuksen apuna. Tallentaa istuntopohjaista tietoa verkkosivuilta. 

Eväste:  p.gif
Selite: Sivustolla on käytössä Typekit by Adobe palvelua, jonka avulla verkkosivuilla voidaan käyttää erilaisia kirjasimia. Tallentaa istuntopohjaista tietoa verkkosivuilta.